Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Štipendije: Regijske sheme kadrovskih štipendij

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem.

Splošen cilj regijske sheme kadrovskih štipendij je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016 – 2022. Javno pooblastilo za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij je prejelo 12 nosilcev iz vsake statistične regije, ki imajo v skladu z 20. členom ZSRR-2 status RRA ali so druge pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in delujejo na podlagi ZSRR-2.


NAMEN

Namen javnega razpisa je:

- usklajevanje ponudbe in potreb po kadrih v posamezni regiji,

- dvig ravni izobrazbene strukture,

- zniževanje strukturne brezposelnosti,

- vračanje oziroma ohranjanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regiji,

- povezovanje izobraževanja z okoljem ter pridobivanje praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter

- spodbujanje kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.


Oktobra 2017 so nosilci javnega pooblastila objavili javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018. (povezave na razpise so navedene spodaj)


ROK ZA PRIJAVO

Rok za prijavo je določen kot odprti rok in traja do porabe sredstev.


PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto v statistični regiji, kjer se prijavi na razpis, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2016/2017 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 ter izpolnjuje druge pogoje skladno z 72. členom ZŠtip-1.


Razpisi regijskih shem kadrovskih štipendij po statistični regijah:

POVRATNE INFORMACIJE