Aktivnost Subvencionirani prevozi za dijake in študente

Pravico do subvencionirane vozovnice lahko koristijo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo najmanj 2 km od izobraževalne ustanove.

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima status dijaka ali študenta, ki ni zaposlen in udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26 leta starosti.

Upravičenci na podlagi izpolnjene vloge, ki jo potrdi vzgojno-izobraževalni ali visokošolski zavod, pri izvajalcu medkrajevnega ali mestnega prevoza kupijo subvencionirano vozovnico.


Upravičenci imajo tudi možnost nakupa polletne ali letne subvencionirane vozovnice.
• za DIJAKE je možen nakup polletne vozovnico za obdobje od 1. 9. do 31. 1. (5 mesecev) in od 1. 2. do 30. 6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1. 9. do 30. 6. (10 mesecev),
• za ŠTUDENTE je možen nakup polletne vozovnice za obdobje od 1. 10. do 31. 1. (4 mesece) in od 1. 2. do 30. 6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1. 10. do 30. 6. (9 mesecev).

Opozorilo: Nakup polletne in letne vozovnice po 20. dnevu prvega meseca veljavnosti, ni možen.

POVRATNE INFORMACIJE