Pogosto vprašanje

V:
Ali je šola dolžna organizirati varstvo po končanem podaljšanem bivanju?
O:
Ne. Zakon o osnovni šoli v 21. členu določa, da osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Na predlog staršev šola lahko po končanem podaljšanem bivanju organizira popoldansko varstvo kot nadstandardno obliko, kar pa je za starše plačljivo.
POVRATNE INFORMACIJE