Pogosto vprašanje

V:
Ali je šola dolžna organizirati varstvo po končanem podaljšanem bivanju?
O:
Ne. Zakon o osnovni šoli v 21. členu določa, da osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Na predlog staršev šola lahko po končanem podaljšanem bivanju organizira popoldansko varstvo kot nadstandardno obliko, kar pa je za starše plačljivo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno