Aktivnost Vpis v razvid medijev

Vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji, morajo biti vpisani v razvid medijev.

Namen razvida medijev je zagotavljanje pregleda nad strukturo in lastništvom medijev v Republiki Sloveniji.

Vloga za vpis v razvid medijev

 
Vsak medij je potrebno vpisati v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnost razširjanja programskih vsebin medij priglasiti pri Ministrstvu za kulturo, kjer ga vpišemo v razvid medijev. Prek medija, ki ni vpisan v razvid, ni dovoljeno razširjati programskih vsebin.


Izdajatelj mora ministrstvo najkasneje v 15 dneh obvestiti o spremembah podatkov o mediju, ki so navedeni v razvidu.

POVRATNE INFORMACIJE