Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Potrdilo o namenski rabi pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti.

Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin).

IZBIRA OBČINE


Pred oddajo vloge preverite katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri se nahaja nepremičnina.

Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Zakon o urejanju prostora določa, da ima potrdilo naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.

POVRATNE INFORMACIJE