Pogosto vprašanje

V:
Ali je stranka, ki ji je sodišče odobrilo brezplačno pravno pomoč, avtomatično oproščena plačila sodnih taks?
O:
Stranka, ki izpolnjuje materialne pogoje za redno brezplačno pravno pomoč, izpolnjuje tudi pogoje za celotno taksno oprostitev. Vendar to ne pomeni, da je npr. stranka, ki ima odvetnika, ki zanjo opravlja storitve brezplačne pravne pomoči, zgolj zaradi tega tudi avtomatično upravičena do celotne taksne oprostitve. Odločanje o taksnih ugodnostih je ločeno od odločanja o brezplačni pravni pomoči, zato mora stranka za taksno oprostitev posebej zaprositi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno