Aktivnost Status društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov

Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo, pristojno za obrambo, podeli status društva, ki deluje v javnem interesu.

Društva, ki delujete v javnem interesu na področju vojnih veteranov, imate ugodnosti, ki veljajo za vse nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu.

Ministrstvo podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, na podlagi temeljnega akta in programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, zlasti na področju socialno-zdravstvenega skrbstva za članstvo, ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za ohranjanje vojnih grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega interese njegovega članstva.


Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva so predvsem:


  • spodbujanje in razvijanje domoljubja, ohranjanje spomina na dejanja povezana z nacionalno samobitnostjo, obrambo nacionalnega ozemlja in samostojnosti,
  • organiziranje različnih spominskih dogodkov iz slovenske zgodovine,
  • organiziranje različnih oblik srečanj z javnostmi,
  • izdajanje ali objavljanje člankov in publikacij ter seznanjanje javnosti s področji delovanja društva v drugih primerljivih medijskih oblikah,
  • izobraževanje in osveščanje ter izvajanje mirovnega poslanstva,
  • zagotavljanje prenosa pomena dogodkov iz slovenske zgodovine za mednarodno skupnost in delovanje v mednarodnih organizacijah,
  • priznanje ali nagrada društvu za delo na državni ali mednarodni ravni.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (6):

Da

Ne

Delno