Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Informacije javnega značaja: Informacije javnega značaja za ponovno uporabo

Javno dostopne dokumente in baze podatkov, s katerimi razpolagajo organi javnega sektorja, lahko uporabljate tudi vi.

Najpogosteje so v ponovni rabi informacije javnega značaja iz raznih evidenc in registrov, kot so vremenski in geografski podatki ter poslovne informacije.

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja za ponovno rabo lahko vložite pravne ali fizične osebe, za pridobitev pa ni treba izkazati razloga oziroma pravnega interesa.

Informacija javnega značaja izvira iz delovnega področja organa oziroma zavezanca in je lahko:

 • dokument,
 • zadeva,
 • dosje,
 • register,
 • evidenca,
 • drugo dokumentarno gradivo, ki ga je zavezanec izdelal sam ali v sodelovanju z drugim organom.


Informacije javnega značaja lahko zahtevate od:

 • državnih organov,
 • organov lokalnih skupnosti,
 • javnih agencij,
 • javnih skladov,
 • nosilcev javnih pooblastil,
 • izvajalcev javnih služb,
 • gospodarskih družb in drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije,
 • samoupravnih lokalnih skupnosti in
 • drugih oseb javnega prava.


Podrobnejši seznam najdete v registru Zavezancev za informacije javnega značaja (AJPES)


Podatke, namenjene ponovni uporabi najdete tudi na nacionalnem portalu odprtih podatkov Slovenije OPSI.

Portal OPSI zasleduje dva temeljna cilja in sicer: 1. celostni popis temeljnih podatkovnih zbirk, ki jih vodijo organi javnega sektorja (s predpisanimi metapodatkovnimi opisi za vsako evidenco oz. zbirko podatkov) in 2. omogočanje objave zbirk v obliki odprtih podatkov, ki so namenjeni ponovni uporabi.

Bistvo ponovne uporabe je, da se podatki javnega sektorja (surovi podatki, ki se pridobivajo oziroma vodijo v bazah/evidencah organov javnega sektorja na podlagi izvajanja javnih nalog) s ponovno uporabo oplemenitijo in tako pridobijo dodano vrednost za nepridobitni ali pridobitni namen.

POVRATNE INFORMACIJE