Aktivnost Nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu na podlagi 14. člena ZUVRAS

Če ste imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov in pri izvajanju ribolova v morju, ki je (v skladu z arbitražno razsodbo) pod suverenostjo Republike Slovenije, utrpite materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu, ki jo je povzročilo tuje plovilo, ste upravičeni do nadomestila v višini nastale škode.

Upravičenec je upravičen do povračila škode povzročene v dveh letih od začetka uporabe tega zakona.

Nadomestilo za materialno škodo se dodeli po pravilih državnih pomoči de minimis v ribištvu.

Vlogo za dodelitev nadomestila za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu se vloži pri krajevno pristojni upravni enoti glede na naslov stalnega prebivališča oziroma sedež. Tipskega obrazca ni.


Vlogi imetnik pravice priloži:

- izjavo o tem, da je nastalo škodo naznanil policiji, ribiškemu inšpektorju ali upravi, pristojni za pomorstvo, ter

- izjavo o višini povrnjene škode, če je imetnik dobil škodo povrnjeno iz drugega pravnega naslova.

O vlogi odloča ministrstvo, pristojno za ribištvo. Če je bil del škode že povrnjen iz drugega pravnega naslova, se izplačilo nadomestila za ta del zmanjša.

POVRATNE INFORMACIJE