Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

IMPLEMENTACIJA RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA: Finančna pomoč pri izbiri prebivališča na podlagi 17. člena ZUVRAS

Državljan Republike Slovenije, ki je bil 28. junija 2017 lastnik, solastnik oziroma skupni lastnik ali najemnik nepremičnine na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije in je imel na naslovu te nepremičnine prijavljeno stalno prebivališče ali je v njej dejansko prebival, je upravičen do finančne pomoči za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji

Vloga za dodelitev finančne pomoči za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji

Vloga za dodelitev finančne pomoči se vloži v enem letu od začetka uporabe zakona. O vlogi odloča Ministrstvo za javno upravo, ki izplača finančno pomoč v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Do finančne pomoči je upravičen tudi državljan Republike Slovenije, ki je nepremičnino podedoval, če je imel na njenem naslovu 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče ali je v njej takrat dejansko prebival.

Z upravičenci je izenačen tudi imetnik služnosti stanovanja in druga oseba, ki prebiva v stanovanju na podlagi primerljivega pravnega razmerja, če je državljan Republike Slovenije in izpolnjuje druge predpisane pogoje.

Višina finančne pomoči se določi glede na število oseb, državljanov Republike Slovenije, ki so imeli na naslovu nepremičnine 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče ali so v njej dejansko prebivali, in oseb, ki so se tem osebam rodile v 300 dneh po 28. juniju 2017, in za katere upravičenec izjavi, da se bodo skupaj z njim preselile v nepremičnino v Republiki Sloveniji, na način, da se vsaka oseba pri določitvi višine finančne pomoči upošteva le enkrat.

Upravičenca, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, in upravičenci, ki bodo kupili isto nepremičnino v Republiki Sloveniji, morajo vložiti skupno vlogo. Upravičenci, ki vložijo skupno vlogo, so upravičeni do enega zneska finančne pomoči.

POVRATNE INFORMACIJE