Pogosto vprašanje

V:
Kakšen je postopek za prenehanje istospolne partnerske skupnosti?
O:
Skupnost preneha s smrtjo enega partnerja, z razglasitvijo enega partnerja za mrtvega ali na podlagi pravnomočne odločbe, s katero se odloči o prenehanju skupnosti.
Vlogo za prenehanje skupnosti poda eden ali oba partnerja pri organu, pri katerem sta opravila registracijo skupnosti. Organ odloči o vlogi za prenehanje skupnosti z upravno odločbo.
Po prenehanju skupnosti ima partner, ki nima dovolj sredstev za življenje in jih ne more pridobiti iz svojega premoženja in s svojim delom, ali ni sposoben za delo ali se ne more zaposliti, pravico do preživnine po drugem partnerju.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.