Aktivnost Registracija istospolne partnerske skupnosti

Registrirana istospolna partnerska skupnost je skupnost dveh žensk ali dveh moških.

Registrirana istospolna partnerska skupnost je urejena skupnost dveh partnerjev, ki temelji na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči.

Osebi, ki nameravata registrirati istospolno partnersko skupnost, se najmanj 30 dni pred nameravano registracijo prijavita pri upravni enoti, pri kateri želita opraviti registracijo in priložita tiste listine za registracijo, ki jih matičar ne pridobi po uradni dolžnosti. Bodoča partnerja istočasno in osebno pred uradno osebo upravne enote, ki jo določi načelnik oziroma načelnica upravne enote, podata po ustnem soglasju pisno izjavo, da želita registrirati skupnost.

Če želite registrirati skupnost s tujcem, morate predložiti naslednje dokumente:

  • izpisek o rojstvu, če je bodoči partner rojen v tujini in podatek o rojstvu ni vpisan v matični register,
  • listino, ki dokazuje prenehanje v tujini sklenjene zakonske zveze ali registrirane skupnosti, ki je vpisana tudi v evidence v Republiki Sloveniji, in iz priloženih listin ni razvidno, da je zakonska zveza ali skupnost prenehala ali bila razveljavljena,
  • izpisek o rojstvu, dokazilo o državljanstvu in o prebivališču ter dokazilo pristojnega tujega organa, da ni zadržkov za registracijo skupnosti oziroma da je samskega stanu in nima registrirane partnerske skupnosti, če eden od bodočih partnerjev ni državljan Republike Slovenije.


Skupnost lahko registrirata osebi, če ima vsaj ena od njiju državljanstvo Republike Slovenije.

Partnerja imata pravico do preživljanja in preživnine, pravico do pridobivanja skupnega premoženja in urejanja premoženjskih razmerij v okviru skupnosti, pravico do stanovanjskega varstva, pravico do dedovanja na deležu skupnega premoženja po umrlem partnerju in pravico do pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja ter do obiskov v zdravstvenih ustanovah.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (16):

Da

Ne

Delno