Pogosto vprašanje

V:
V reji imamo tri otroke. Zanima nas, ali nam pripada dodatek za veliko družino?
O:
Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
POVRATNE INFORMACIJE