Elektronska storitev Informativni izračun datuma upokojitve

Storitev je namenjena informativnemu izračunu datuma izpolnitve pogojev za priznanje pravice do starostne in predčasne pokojnine po ZPIZ-2 ter izračunu višine odmernega odstotka.

Datum izpolnitve pogojev je informativne narave in ni uporaben v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.


Obveščamo vas, da ta informativni izračun pri odstotkih za odmero pokojnine upošteva določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju ZPIZ-2G), ki je začel veljati 1. januarja 2020. ZPIZ-2G za odmero pokojnine namreč določa višje odmerne odstotke in dodatne odmerne odstotke zaradi skrbi za otroke v njihovem prvem letu starosti (1,36 % za enega otroka, 2,72 % za dva otroka in največ 4,08 % za tri otroke).

POVRATNE INFORMACIJE