Pogosto vprašanje

V:
Ali moram za opravljanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov z delodajalcem skleniti pogodbo ali dogovor o opravljanju dela?
O:
Pravno podlago za opravljanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov predstavlja ustrezno izpolnjena in potrjena napotnica, ki jo izda posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Dijaku ali študentu z delodajalcem ni potrebno skleniti nobene dodatne pogodbe ali dogovora. Na podlagi obračunane napotnice, ki jo posredniku vrne delodajalec, posrednik obračuna dajatve in prispevke ter delodajalcu izstavi račun za opravljeno začasno in občasno delo dijakov in študentov. Po plačilu računa posrednik dijaku ali študentu nakaže plačilo za opravljeno delo ter odvede in plača vse prispevke in dajatve.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno