Delo in upokojitev Brezposelnost, iskanje dela

Kakšne pravice imam kot brezposelna oseba, odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica ...

Pravice brezposelnih oseb

Vpis v evidenco brezposelnih oseb in pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Prost dostop na slovenski trg dela državljanov držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije ter njihovih družinskih članov

Zaposlovanje in delo državljanov držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije na slovenskem trgu dela.

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica

Pogoj za pridobitev dovoljenja za opravljanje reguliranega poklica so priznane poklicne kvalifikacije.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (22):

Da

Ne

Delno