DomandaPredprijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature/Preiscrizione all' esame di materia della maturita' generale

Vloga je namenjena kandidatom, ki nameravajo v tekočem šolskem letu opravljati posamezen izpit iz maturitetnega predmeta splošne mature kot pogoj za vpis na visokošolski študij. Predprijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature še ne velja kot prijava. K opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature se morate prijaviti s posebnim obrazcem v roku, ki je določen s koledarjem splošne mature.

per via postale

Istruzioni

Kandidati lahko pošljejo predprijavo na šolo po lastnem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo ali pa na Državnem izpitnem centru (RIC), ki jim nato določi šolo za opravljanje mature. Rok za oddajo je 15. november tekočega leta. Predprijava ni obvezna.

Navodila so priložena k obrazcu.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis

personale

Istruzioni

Kandidati lahko oddajo predprijavo na šoli po lastnem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo ali pa na Državnem izpitnem centru (RIC), ki jim nato določi šolo za opravljanje mature. Rok za oddajo je 15. november tekočega leta. Predprijava ni obvezna.

Navodila so priložena k obrazcu.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis

E' stato utile questo sito web?

È possibile valutare più volte l’utilità della pagina; noi prendiamo in considerazione solo il voto più recente.

Nessuno ha valutato questo sito.