DomandaPredprijava k splošni maturi/Preiscrizione alla maturita' generale

Predprijava k splošni maturi ne velja kot prijava. K splošni maturi se morajo kandidati še vedno prijaviti v skladu z maturitetnim koledarjem. Predprijava je obvezna za kandidate, ki imajo status dijaka.

per via postale

Istruzioni

Kandidat pošlje predprijavo k splošni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Predprijavo pošlje na šolo, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno dokončal zaključni letnik gimnazije ali maturitetni tečaj.

Navodila so priložena obrazcu. Več informacij dobijo kandidati na šoli.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis

personale

Istruzioni

Kandidat odda predprijavo k splošni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Predprijavo odda na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno dokončal zaključni letnik gimnazije ali maturitetni tečaj.

Navodila so priložena obrazcu. Več informacij dobijo kandidati na šoli.

 

 

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis

E' stato utile questo sito web?

È possibile valutare più volte l’utilità della pagina; noi prendiamo in considerazione solo il voto più recente.

Nessuno ha valutato questo sito.