VezetőŽelim uporabljati Mojo E-upravo

Ali imate kvalificirano digitalno potrdilo?


Za uporabo Moje E-uprave potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, izdano fizični osebi, tj. vam. Digitalno potrdilo je vaš elektronski osebni dokument. Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji: SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA.