KérelemPredprijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature (SLO-MAD)

Vloga je namenjena kandidatom, ki nameravajo v tekočem šolskem letu opravljati posamezen izpit iz maturitetnega predmeta splošne mature kot pogoj za vpis na visokošolski študij. Predprijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature še ne velja kot prijava. K opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature se morate prijaviti s posebnim obrazcem v roku, ki je določen s koledarjem splošne mature.

postai úton

Utasítások

Kandidati lahko pošljejo predprijavo na šolo po lastnem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo ali pa na Državnem izpitnem centru (RIC), ki jim nato določi šolo za opravljanje mature. Rok za oddajo je 15. november tekočega leta. Predprijava ni obvezna.

Navodila so priložena k obrazcu.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes

személyesen

Utasítások

Kandidati lahko oddajo predprijavo na šoli po lastnem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo ali pa na Državnem izpitnem centru (RIC), ki jim nato določi šolo za opravljanje mature. Rok za oddajo je 15. november tekočega leta. Predprijava ni obvezna.

Navodila so priložena k obrazcu.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes

Ez a honlap hasznos volt-e?

Az oldal hasznosságát többször értékelheti, de csak az utolső értékelését vesszük figyelembe.

Ezt az oldalt még senki sem értékelte.