Adók Az adókivetés joga, kötelezettségei és következményei

A kirótt adót több részletben is befizethetem-e, milyen határidőn belül fellebezhetek a kivetett adó ellen, mi történik, ha az adót határidőben nem fizetem meg...

Adóleírás, halasztás és részletfizetés

Az adókötelesnek joga van a kivetett adót részletben megfizetni.

Fellebbezés

Ha az adóköteles úgy véli, hogy a határozatban az adó nem korrektül, ill. a törvényekkel összhangban került kivetésre, fellebbezési lehetősége van.

Adóvégrehajtás

Az ellen az adós ellen, aki késedelmesen fizeti esedékes adóját, az adóhatóság adóvégrehajtási eljárást kezdeményez.

A honlap hasznos volt-e?

Az oldal hasznosságát többször értékelheti, de csak az utolsó értékelését vesszük figyelembe.

Ezt az oldalt még senki sem értékelte.