Predlog predpisaUredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2015-2550-0055

Predlog

edemo_kurilne

333 kB

o_edemo_kurilne

226,2 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varstvu okolja  (1998-2511-0105)
Evropski predpisi
  • Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) Besedilo velja za EGP  (32010L0075)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2013-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2013-IV
Skrajni datum na vladi2013-IV
Skrajni datum sprejema2013-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2014-I

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno