Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2015-2550-0024

Predlog

edemo-baterije

81,9 kB

o_edemo-baterije

107,1 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varstvu okolja  (1998-2511-0105)
Evropski predpisi
  • Direktiva 2013/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo kadmij, namenjenih za brezžično električno orodje, in gumbastih celic z nizko vsebnostjo živega srebra ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2009/603/ES Besedilo velja za EGP  (32013L0056)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2015-II
Skrajni datum na vladnem odboru2015-II
Skrajni datum na vladi2015-II
Skrajni datum sprejema2015-III
Skrajni datum začetka veljavnosti2015-III

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno