Novica Vloga za ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca umaknjena s portala eUprava

S 1. 12. 2018 je zaradi sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prišlo do nekaterih sprememb pri vsebinah in vlogah na portalu eUprava. Nova zakonodaja namreč uvaja informativni izračun za letne pravice (otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, malica, kosilo) po uradni dolžnosti s strani CSD-jev, ki se mesečno iztečejo 1. decembra 2018 dalje.

To pomeni, da strankam ne bo več treba vlagati vlog za podaljšanje letnih pravic, ki se iztečejo od 1.12.2018 dalje, zato Vloga za ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca ni več potrebna in je s portala eUprava umaknjena.

Postopek odločanja o mesečnih pravicah iz javnih sredstev (npr. Denarna socialna pomoč) ostaja nespremenjen, tako kot velja trenutno (stranka vloži vlogo in CSD odloča z odločbo).

Podrobna pojasnila
Dodatne informacije

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (30):

Da

Ne

Delno