Novica Ukrepi za poslovanje upravnih enot v času epidemije COVID-19

Na upravnih enotah, ki poslujejo na področju statističnih regij, na katerih je število okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19) v zadnjih 14 dneh preseglo 140 na 100.000 prebivalcev (t.i. rdeče obarvane regije) veljajo od 19.10.2020 dalje posebni ukrepi za zavarovanje javnih uslužbencev, vseh strank ter obiskovalcev upravnih enot. V sedanjem času to pomeni območja vseh statističnih regij.

Ukrepi, s katerimi se sočasno prispeva k zajezitvi širjenja okužbe z virusom, so:
- upravne enote preidejo na naročanje strank preko telefona, elektronske pošte ali klasične pošte,
- sistem naročanja strank, obiskovalcev se izvede glede na konkretne razmere na posamezni upravni enoti tako, da časovni potek obiskov (časovni razpored obiskov) omogoča varno in razumno poslovanje brez čakalnih vrst večjega števila oseb pred upravno enoto, oziroma z minimumom čakajočih,
- v prostorih upravnih enot naj se stranke gibajo kontrolirano,
- število prisotnih strank oz. obiskovalcev v prostorih, hodnikih, predprostorih, avlah naj bo ustrezno in prilagojeno varnemu poslovanju.


Uporabniki lahko brez osebnega obiska upravne enote po elektronski poti z uporabo digitalnega potrdila opravijo različne upravne postopke, med drugim:
- prijavo/odjavo začasnega prebivališča
- prijavo stalnega prebivališča
- pridobitev izpiskov iz matičnih registrov in različnih potrdil (o prebivališču, o gospodinjski skupnosti...)
- pridobijo vrednotnico za osebno dopolnilno delo

Seznam vseh vlog z opisom postopkov se nahaja na portalu eUprava. Uporabnike prosimo, da če je le možno, uporabijo elektronsko pot in s tem pripomorejo k varovanju zdravja in pomagajo k zajezitvi širjenja okužb.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno