Novica Uredi si digitalno potrdilo in preskoči vrsto do enotne vozovnice

Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport prvič uvaja storitev e-vloge za odobritev subvencionirane vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih.

Državni sekretar Jure Leben na ministrstvu za infrastrukturo je v uvodu današnje predstavitve, ki sta jo pripravili Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo, predstavil novosti, ki se letos obetajo: "Ministrstvo je lansko leto s t.i. enotno vozovnico naredilo pomemben korak k poenastavitvi in dostopnosti prevoza, letos pa gremo korak dlje. E-vloga bo upravičencem omogočila, da oddajo vlogo in pridobijo subvencionirano enotno vozovnico prek spleta in s tem skrajšajo čakanje v vrstah na prodajnih mestih prevoznikov.« Izrazil je zavedanje, da mladi danes veliko stvari urejajo preko spleta, zato je edino prav, da jim tudi v tem primeru omogočimo ravno to - da pridejo v nekaj korakih do vozovnice s pomočjo spleta ter se s tem izognejo čakanju v vrstah oz. te vrste skrajšajo.

Spletna vloga za odobritev subvencionirane enotne vozovnice bo na portalu eUprava na voljo od ponedeljka, 21. avgusta 2017. Prav tako bo od tega dne na voljo spletni nakup vozovnice pri izvajalcih subvencioniranih prevozov (zaenkrat pri treh: LPP Ljubljana, Avrigo Nova Gorica in Izletnik Celje). Edini pogoj za spletno oddajo vloge pa je, da si uporabnik ali njihov zakoniti zastopnik uredi ustrezno digitalno potrdilo (SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA). Digitalno potrdilo SIGEN-CA je brezplačno in ga lahko dobi vsak državljan RS starejši od 15 let (na upravni enoti, z veljavnim osebnim dokumentom.

»Javnost o projektu obveščamo že pred 21. avgustom, saj želimo, da si lahko vsi, ki digitalnega potrdila še nimajo, le-tega priskrbijo pravočasno,« je kot pomembno izpostavil državni sekretar.

V nadaljevanju je mag. Bojan Žlender z ministrstva za infrastrukturo podrobneje predstavil postopek pridobitve subvencionirane enotne vozovnice, katere so glavne spremembe in novosti, ki jih ponujamo ter na kaj morajo biti tako dijaki, študentje, pa tudi starši pozorni: »Za oddajo spletne vloge za odobritev subvencionirane vozovnice je pogoj, da ima vlagatelj digitalno potrdilo, s katerim potrdi svojo istovetnost in se mu omogoči oddaja spletne vloge ter prenos podatkov iz evidenc,« je pojasnjeval mag. Žlender. Dejal je, da bo poleg spletne izpolnitve vloge, na voljo tudi spletno plačilo za imetnike kartic preko spletnih prodaj prevoznikov, možno pa bo tudi plačilo na prodajnih mestih.

Kako do digitalnega potrdila in kako oddati vlogo preko eUprave, je ponazorila mag. Tatjana Mizori Zupan z Ministrstva za javno upravo. »Z osebnim dokumentom na najbližji upravni enoti oddaš vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila in v nekaj dneh po fizični in elektronski pošti prejmeš kode za prevzem potrdila.« S tem, ko boste imeli veljavno digitalno potrdilo, boste lahko tudi v prihodnje vrsto opravkov uredili po elektronski poti, npr. pridobitev državne štipendije. V nadaljevanju je mag. Tatjana Mizori Zupan praktično predstavila še celoten postopek oddaje vloge za odobritev subvencionirane vozovnice preko portala eUprava. »V nekaj minutah po oddaji vloge boste v predal moja eUprava prejeli pisno odobritev ali zavrnitev vloge. Če bo vloga odobrena, boste prejeli kodo, s katero boste potem kupili vozovnico – po elektronski poti ali na prodajnem mestu.«

Eden izmed ciljev projekta je tudi predstavitev ugodnosti delovanja e-uprave in spodbujanje urejanje pravic in ugodnosti po sodobnih poteh. V avgustovskem terminu nagovarjamo skupino 40.000 dijakov, kolikor jih je imelo subvencionirano vozovnico v šolskem letu 2016/2017. »Želimo, da bi jih vsaj polovica oddala spletno vlogo, kar bi izjemno razbremenilo prodajna mesta sistema IJPP in bistveno skrajšalo čakalne vrste,« je dejal mag. Žlender.

Več informacij o enotni vozovnici na spletni strani MzI.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (32):

Da

Ne

Delno