Novica Oddajanje podpore volivcev predlogom zakonov preko eUprave

Do 30. oktobra 2019 poteka zbiranje podpor volivcev dvema predlogoma sprememb zakonov.

Spremembo Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih predlagata Gospodarska zbornica Slovenije ter Sindikat komunale, spremembo Zakona o pravilih cestnega prometa pa predlaga Rolando Benjamin Vazz Ferreira.

Podporo pobudama je možno oddati tudi elektronsko preko portala eUprava.

- Predlogu zakona o spremembi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih

- Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa

Vsebina predlaganih pobud za spremembe zakonov je predstavljena na spletni strani Državnega zbora.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno