Novica Potrdila iz kazenskih evidenc prejmete v vašo Mojo eUpravo

Od 21. 10. 2019 je preko portala eUprava možno neposredno elektronsko vročanje izdanih negativnih potrdil iz kazenske evidence (potrdil, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci). Na vizualiziranem elektronskem podpisu se nahaja informacija, kdo in kdaj je dokument elektronsko podpisal.

Po prijavi z digitalnim potrdilom bodo vaši osebni podatki v obrazec prenešeni samodejno. Obvezen je podatek o tem ali boste potrdilo uporabili v tujini ali v Sloveniji. Če boste obrazec uporabljali v Sloveniji, vam bo negativno potrdilo iz kazenske evidence vročeno elektronsko v razdelek »Oddane vloge« vaše Moje eUprave. Potrdilo bo podpisano z digitalnim elektronskim podpisom, zato natisnjeno potrdilo predstavlja le kopijo izvirnega potrdila.

Če ste kot fizična ali pravna oseba vpisani v kazenske evidence, vam bo Ministrstvo za pravosodje potrdilo vročilo osebno, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, sicer pa vam potrdilo lahko pošljejo z navadno pošto.

V kolikor potrdilo potrebujete za uporabo v tujini, to ustrezno označite. Zaradi obveznosti lastnoročnega podpisa uradne osebe in žiga pristojnega državnega organa, vam bodo potrdilo posredovali po pošti na naslov za vročanje, ki izhaja iz Centralnega registra prebivalstva.

Ne spreglejte tudi, da od meseca marca 2019 Ministrstvo za pravosodje na eUpravi registriranim uporabnikom omogoča vpogled v Skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu. Od vzpostavitve tega vpogleda pa do danes je bilo preko eUprave zabeleženih skoraj 60.000 vpogledov v evidenco.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (11):

Da

Ne

Delno