Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Novica Novi elektronski vlogi za štipendije

Na eUpravi sta objavljeni dve novi vlogi, ki ju vlagatelji lahko oddajo elektronsko, in sicer vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice in vloga za pridobitev Zoisove štipendije.

Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice

Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja lahko od 13. 6. 2022 do vključno 23. 9. 2022 oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Letošnja novost je možnost oddaje elektronske vloge preko eUprave.

Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Vloga za dodelitev Zoisove štipendije

Elektronska vloga je namenjena novim vlagateljem, ki se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajajo na višjo raven izobraževanja (npr. prehod iz srednje šole na fakulteto).

Več informacij o Zoisovih štipendijah na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

POVRATNE INFORMACIJE