Elektronske storitve javne uprave > Podrobnosti vloge
Odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti - Obrazec M-2

Z vlogo se odjavi zavarovanca iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Informacije o vlogi Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).

Izpolnjevanje vlog


Podrobnosti o vlogi
vloga_obrazec_elektronski
Elektronska vloga
vloga_certifikat
Vloga, ki zahteva uporabo digitalnega potrdila
vloga_elektronski_podpis
Vloga, ki jo mora uporabnik elektronsko podpisati

Ponudnik vloge: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Življenjski dogodek:
Možni prejemniki vloge:
Prejemnika izberete ob oddajanju vloge.
Možni obrazci: Odjava_iz_pokojninskega_in_invalids....pdf (105kB)  
Odjava_iz_pokojninskega_in_invalids....pdf (65kB)  
Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
Navodila za izpolnjevanje obrazcev: Za opravljanje storitev prek portala e-VEM potrebuje uporabnik veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, poleg tega pa mora biti uporabnik, v kolikor ni zakoniti zastopnik družbe, pooblaščen za opravljanje postopkov VEM (pooblaščanje se lahko opravi prek portala e-VEM ali na točki VEM). Na portalu e-VEM so uporabniku na voljo tudi navodila za uporabo.
Navodilo za izpolnjevanje obrazcev (302kB)

Stroški vloge:
S klikom na namen vloge se vam izpišejo postavke za stroške vloge.
Namen vloge Vrednost v EUR
Odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti brezplačno