Elektronske storitve javne uprave > Podrobnosti vloge
Zahtevek za izdajo potrdila o plačanem davku v Republiki Sloveniji

S tem zahtevkom fizične in pravne osebe – nerezidenti pridobijo potrdilo davčnega organa o plačanem davku od dohodkov, prejetih v Republiki Sloveniji.

Informacije o vlogi Vlogo je potrebno oddati osebno pri organu.

Podrobnosti o vlogi
vloga_informativna
Informativna vloga

Ponudnik vloge: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Življenjski dogodek:
Možni prejemniki vloge:
Prejemnika izberete ob oddajanju vloge.
Možni obrazci: Zahtevek_za_izdajo_potrdila_o_placa....pdf (82kB)  
Navodila za izpolnjevanje obrazcev: Obrazec lahko natisnete, izpolnete in podpisanega oddate na pristojni davčni urad oziroma izpostavo ali ga pošljete po pošti.
Navodila za izpolnjevanje prilog: - pooblastilo 

Stroški vloge:
S klikom na namen vloge se vam izpišejo postavke za stroške vloge.
Namen vloge Vrednost v EUR
Potrdilo o plačanem davku v Sloveniji brezplačno