Elektronske storitve javne uprave > Podrobnosti vloge
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Priloga 1)

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov predloži nosilec dejavnosti. Nosilec dejavnosti je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (uporabnik kmetijskih ali gozdnih zemljišč oziroma čebeljih panjev) v okviru kmečkega gospodinjstva, za katerega ostali zavezanci v gospodinjstvu soglašajo, da postane nosilec celotne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sam pa se zaveže, da bo davčno osnovo na takšen način ugotavljal najmanj 5 let.

Informacije o vlogi Vlogo je potrebno oddati osebno pri organu.

Podrobnosti o vlogi
vloga_informativna
Informativna vloga

Ponudnik vloge: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Življenjski dogodek:
Možni prejemniki vloge:
Prejemnika izberete ob oddajanju vloge.
Možni obrazci: Priglasitev_ugotavljanja_davne_osno....pdf (140kB)  
Navodila za izpolnjevanje obrazcev: Na obrazcu zavezanec navede, ali želi v prvem davčnem letu davčno osnovo ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Obrazec za priglasitev lahko natisnete, izpolnete in podpisanega oddate pri krajevno pristojnem davčnem uradu ali izpostavi.
Priloge k obrazcem:
Priloge izpolnete in priložite ob oddajanju vloge.
Priloga 1 v italijanskem jeziku.pdf (40kB)
Priloga 1 v madžarskem jeziku.pdf (143kB)

Stroški vloge:
S klikom na namen vloge se vam izpišejo postavke za stroške vloge.
Namen vloge Vrednost v EUR
priglasitev ugotavljanja davčne osnove brezplačno