Elektronske storitve javne uprave > Podrobnosti vloge
Elektronska vloga za izdajo gradbenega dovoljenja

Vlagatelj vloži elektronsko vlogo za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnja, odstranitev objekta, spremembo namembnosti. Gradnja se lahko začne na podlagi gradbenega dovoljenja - praviloma pravnomočnega. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Informacije o vlogi Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).

Izpolnjevanje vlog


Podrobnosti o vlogi
vloga_certifikat
Vloga, ki zahteva uporabo digitalnega potrdila
vloga_elektronski_podpis
Vloga, ki jo mora uporabnik elektronsko podpisati
vloga_placljiva
Vloga, ki zahteva plačilo stroškov
vloga_obrazec_pisni
Vloga, ki jo uporabnik sam izpolni

Ponudnik vloge: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Možni prejemniki vloge:
Prejemnika izberete ob oddajanju vloge.
Možni obrazci: Elektronska_vloga_za_izdajo_gradben....doc (46kB)  

Stroški vloge:
S klikom na namen vloge se vam izpišejo postavke za stroške vloge.
Namen vloge Vrednost v EUR
Taksa za vlogo za izdajo GD 3,55 EUR