Elektronske storitve javne uprave > Podrobnosti vloge
Podpora pobudi za vložitev zahteve za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v Državni zbor vložila pobudo volivcem za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije


V skladu z določbo prvega odstavka 58. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi lahko predlog zakona predloži Državnemu zboru najmanj pet tisoč volivcev.

Predsednik Državnega zbora je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 27. 3. 2015, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 25. 5. 2015.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: Sprememba zakona o skladu.
Dane podpore se bodo evidentirale na upravnih enotah v Register stalnega prebivalstva, Evidenco volilne pravice pod šifro: 655

Informacije o vlogi Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).

Izpolnjevanje vlog


Podrobnosti o vlogi
vloga_obrazec_elektronski
Elektronska vloga
vloga_certifikat
Vloga, ki zahteva uporabo digitalnega potrdila
vloga_elektronski_podpis
Vloga, ki jo mora uporabnik elektronsko podpisati

Ponudnik vloge: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Življenjski dogodek:
Možni prejemniki vloge:
Prejemnika izberete ob oddajanju vloge.
Možni obrazci: Podpora pobudi za vložitev zahteve za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Navodila za izpolnjevanje obrazcev: Osebni podatki vlagatelja se samodejno izpolnijo iz Centralnega registra prebivalstva na podlagi uporabljenega digitalnega potrdila.

V obrazec je potrebno v rubriko C. PZ/ vpisati šifro "655", v rubriko VLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA pa geslo: Sprememba zakona o skladu.

Ostale rubrike pustite prazne.

OPOZORILO:
Vlogo je potrebno elektronsko podpisati, zato priporočamo, da pred oddajo vloge preverite delovanje vašega digitalnega potrdila na spletni strani http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/

V primeru težav z delovanje elektronskega podpisa se obrnite na Center za podporo Overitelju na MJU, tel.: 01 4788 590 (med delovniki od 8 do 22 ure), e-pošta: podpora-ca@gov.si
Navodilo za izpolnjevanje obrazcev (81kB)

Stroški vloge:
S klikom na namen vloge se vam izpišejo postavke za stroške vloge.
Namen vloge Vrednost v EUR
splošni namen brezplačno