Elektronske storitve javne uprave > Podrobnosti vloge
Vloga za izdajo potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora

Zakonita predkupna pravica občine je določena v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003).
Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper je bil objavljen v Uradnih objavah št. 17 z dne 6.5.2003.

Predkupna pravica občine je izključena
1. če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
2. če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture iz 91. člena tega zakona.

Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

Z uveljavitvijo Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003) se prenehajo uporabljati 85.- 89. člen Zakona o urejanju prostora za prodajo samostojnega dela v etažni lastnini.

Informacije o vlogi Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).

Izpolnjevanje vlog


Podrobnosti o vlogi
vloga_obrazec_elektronski
Elektronska vloga
vloga_certifikat
Vloga, ki zahteva uporabo digitalnega potrdila
vloga_elektronski_podpis
Vloga, ki jo mora uporabnik elektronsko podpisati
vloga_vrocljiva
Vloga, ki jo bo organ vročil

Ponudnik vloge: MESTNA OBČINA KOPER
Življenjski dogodek:
Možni prejemniki vloge:
Prejemnika izberete ob oddajanju vloge.
Možni obrazci: Vloga za izdajo potrdila, da občina ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora
Vloga_za_izdajo_potrdila_da_obina_n....doc (32kB)  
Navodila za izpolnjevanje obrazcev: V obrazcu vloge vlagatelj navede ime, priimek, naslov, katastrsko občino in številko parcele nepremičnine

Stroški vloge:
S klikom na namen vloge se vam izpišejo postavke za stroške vloge.
Namen vloge Vrednost v EUR
Upravna taksa brezplačno