Elektronske storitve javne uprave > Podrobnosti vloge
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Če se z informativnim izračunom ne boste strinjali, morate v 15 dneh od vročitve (pošiljka se šteje za vročeno 20. dan od datuma odprave, natisnjenega na kuverti) poslati ugovor na pristojni davčni urad oziroma izpostavo.

Informacije o vlogi Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).

Izpolnjevanje vlog


Podrobnosti o vlogi
vloga_obrazec_elektronski
Elektronska vloga
vloga_certifikat
Vloga, ki zahteva uporabo digitalnega potrdila
vloga_elektronski_podpis
Vloga, ki jo mora uporabnik elektronsko podpisati

Ponudnik vloge: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Možni prejemniki vloge:
Prejemnika izberete ob oddajanju vloge.
Možni obrazci: Ugovor_zoper_informativni_izracun_d....pdf (119kB)  
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
Navodila za izpolnjevanje obrazcev: Navodila so sestavni del obrazca.
Navodila za izpolnjevanje prilog: V primeru uveljavljanja dejanskih stroškov, morate ugovoru predložiti ustrezna dokazila.

Ugovoru je potrebno priložiti ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike
Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Ugovoru je potrebno priložiti tudi ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje olajšave. 

Stroški vloge:
S klikom na namen vloge se vam izpišejo postavke za stroške vloge.
Namen vloge Vrednost v EUR
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine brezplačno