Elektronske storitve javne uprave > Seznam obrazcev, ki ustrezajo iskalnim pogojem
Seznam vlog po nazivu
V abecedi izberite črko, na katero se začne naziv vloge, ki jo iščete. Če zadržite miškin kazalec nad črko, se bo prikazalo število vlog, ki se začnejo na to črko. Če na črko kliknete, se bo prikazal seznam vseh ustreznih vlog.
Seznam vlog, ki ustrezajo merilom iskanja

Pomen oznake:
vloga_elektronski_podpis_XS Vloga, ki jo mora uporabnik elektronsko podpisati

V seznamu so prikazane vloge, ki ustrezajo izbranim iskalnim merilom.

Rezultati št.: od 273 do 280
 • Vpogled v javno objavljena letna poročila gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov, pravnih oseb javnega prava in društev (JOLP)
  AJPES javno objavlja letna poročila gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov posameznikov, pravnih oseb javnega prava in društev na svojem spletnem portalu. Namen javne objave letnih poročil prek spletnega portala je, da se poslovni javnosti in vsem drugim zainteresiranim uporabnikom omogoči preprost in učinkovit dostop do podatkov o poslovanju poslovnih subjektov, ki predstavljajo pomemben del informacij pri sprejemanju poslovnih odločitev. (jezik: slovenski)
 • Zahteva uživalca družinske invalidnine za povračilo potnih stroškov vloga_elektronski_podpis_XS
  S to vlogo uživalec družinske invalidnine uveljavlja potne stroške, če je s strani ministrstva ali upravne enote poslan v drug kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo (jezik: slovenski)
 • Zahteva uživalca družinske invalidnine za povračilo potnih stroškov (v madžarskem jeziku) vloga_elektronski_podpis_XS
  Zahteva uživalca družinske invalidnine za povračilo potnih stroškov. (jezik: madžarski)
 • Zahteva vojnega invalida za povračilo potnih stroškov vloga_elektronski_podpis_XS
  S to vlogo vojni invalid pri upravni enoti uveljavlja pravico do povračila potnih stroškov, kadar ga upravna enota ali ministrstvo pošlje v drugi kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo ali zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, za pot na poklicno rehabilitacijo v drug kraj, kot tudi stroške za spremljevalca, če ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ali mu je spremljevalec določen, ter za drugo osebo, ki mu streže in pomaga med zdraviliškim in klimatskim zdravljenjem, ko v naravnem zdravilišču ni zagotovljena pomoč in postrežba (jezik: slovenski)
 • Zahteva za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru oz. v katastru stavb ob spremembi državne meje
  Upravni postopek evidentiranja zemljiških parcel v zemljiškem katastru oz. stavb v katastru stavb v primeru spremembe državne meje se uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika. Zahteva za uvedbo postopka se vloži pri območni geodetski upravi, na območju katere parcela oziroma stavba leži. (jezik: slovenski)
 • Zahteva za evidentiranje spremembe bonitete zemljišča
  Upravni postopek evidentiranja spremembe bonitete zemljišča se uvede na zahtevo lastnika zemljišča. Zahteva za evidentiranje spremembe bonitete zemljišča se vloži pri območni geodetski upravi, na območju katere parcela leži. (jezik: slovenski)
 • Zahteva za evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča
  Upravni postopek evidentiranja spremembe dejanske rabe zemljišča se uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zemljišča. Zahteva za evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča se vloži pri območni geodetski upravi, na območju katere zemljišče leži. (jezik: slovenski)
 • Zahteva za evidentiranje zemljišča pod stavbo in Zahteva za izbris podatkov o zemljišču pod stavbo
  Upravni postopek evidentiranja zemljišča pod stavbo se uvede na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Zahteva za evidentiranje zemljišča pod stavbo se vloži pri območni geodetski upravi, na območju katere zemljišče leži. (jezik: slovenski)

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   >>