Elektronske storitve javne uprave > Seznam obrazcev, ki ustrezajo iskalnim pogojem
Seznam vlog po nazivu
V abecedi izberite črko, na katero se začne naziv vloge, ki jo iščete. Če zadržite miškin kazalec nad črko, se bo prikazalo število vlog, ki se začnejo na to črko. Če na črko kliknete, se bo prikazal seznam vseh ustreznih vlog.
Seznam vlog, ki ustrezajo merilom iskanja

Pomen oznake:
vloga_elektronski_podpis_XS Vloga, ki jo mora uporabnik elektronsko podpisati

V seznamu so prikazane vloge, ki ustrezajo izbranim iskalnim merilom.

Rezultati št.: od 393 do 400
 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine
  Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti. (jezik: slovenski)
 • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za polnoletne dijake in študente
  Če želijo polnoletni dijaki in študenti sami (če so brez partnerja in otrok) uveljavljati pravici do državne štipendije (če jo želijo prejemati na svoj račun) in subvencije prevoza. (jezik: slovenski)
 • Vloga za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka
  Vloga za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka (jezik: slovenski)
 • Vloga za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register vloga_elektronski_podpis_XS
  Vlogo izpolnijo fizične osebe, ki se želijo vpisati v Davčni register. (jezik: slovenski)
 • Vloga za vpis družbe v sodni register
  Za vse gospodarske družbe velja z zakonom določeno načelo obveznosti vpisa v sodni register. Vpisi se opravijo v sodni register Okrožnega sodišča, na območju katerega ima subjekt vpisa sedež. Vloga za vpis družbe v sodni register - Obrazec UST 0-5 je sestavljena iz 6 listov: Obr.UST-list 0, Obr.UST-list 1, Obr.UST-list 2, Obr.UST-list 3, Obr.UST-list 4, Obr.UST-list 5. (jezik: slovenski)
 • Vloga za vpis v razvid tujega dopisnika
  Z vlogo prosilec zaprosi za vpis v razvid tujih dopisnikov in pridobitev akreditacije tujega novinarja v RS. Vlogo odda na Ministrstvo za kulturo. (jezik: slovenski)
 • Vloga za vpis v register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala
  Gozdni reprodukcijski material obsega semenski material, dele rastlin in sadilni material tistih drevesnih vrst in umetnih križancev, ki se uporabljajo zlasti za obnovo gozdov s sadnjo in setvijo, pogozdovanje, snovanje in vzdrževanje trajnih zaščitnih ali protierozijskih pasov gozdnega drevja, snovanje in vzdrževanje plantaž gozdnega drevja. Semenski material so semena, storži, plodovi in soplodja, namenjeni setvi oziroma vzgoji sadik. Deli rastlin so potaknjenci, material za potaknjence, izsečki ali embriji za mikropropagacijo, popki, grebenice, korenine, cepiči in katerikoli deli rastlin, namenjeni za vzgojo sadilnega materiala. Sadilni material so rastline, vzgojene iz semena (sadike), delov rastlin (ukoreninjenci) in puljenk (rastlin iz naravnega pomlajevanja) ter puljenke. (jezik: slovenski)
 • Vloga za zaporo državne ceste v RS
  Vloga je namenjena fizičnim ali pravnim osebam, ki želijo zaradi gradbenih del ali prireditve, zapreti državno cesto v RS. (jezik: slovenski)

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   >>