Pomoč, kontakt Pomoč pri uporabi

Kratki opisi povzemajo sklope pomoči in morebitne druge vsebine, pomembne za uporabo portala eUprava (vključujoč oddajo vlog).

Priporočena oprema

Seznam priporočene opreme, ki jo potrebujete za optimalno uporabo portala eUprava na različnih napravah.

Modul Moja eUprava

Modul Moja eUprava vam na enem mestu omogoča vpogled v vaše podatke, vloge, premoženje in sodelovanje z državo. Za uporabo potrebujete kvalificirano ...

Elektronska oddaja vloge

Namen pomočnika je predstaviti postopek oddaje vloge in razjasniti pojme, ki se uporabljajo v omenjenem postopku.

Elektronski podpis

Podpisna komponenta je program, ki omogoča, da lahko dokument elektronsko podpišete s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Digitalno potrdilo

Za oddajo nekaterih vlog in uporabo modula Moja eUprava potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, izdano vam kot fizični osebi.

Video pomočnik

Video pomočnik vam na enostaven in pregleden način pomaga pri uporabi portala eUprava.

Celostna grafična podoba portala eUprava

Tu najdete logotipe portala eUprava.