VlogaVloga za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, kmetijo ali gozdom

Posameznik, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži vlogo za odobritev pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije: - med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, lastnikom in njegovim zakonitim dedičem, razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, – med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija v lasti dveh solastnikov; – na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju; – na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, – če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji objekt (stavbišče in funkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu z veljavnim prostorskim aktom in s predpisi o graditvi objektov, – v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
 • Vlogo vložite najpozneje v šestdesetih (60) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe.
  Vlogi ni treba priložiti sklenjene pogodbe o pravnem poslu.
  Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del.

Za oddajo vloge potrebujete
 • podpisana in neoverjena pogodba (kupoprodajna, darilna ali izročilna)
Stroški postopka
Namen Strošek
Odobritev pravnega posla (elektronska vloga)
18,12 EUR

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
 • Vlogo vložite najpozneje v šestdesetih (60) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe.
 • Vlogi ni treba priložiti sklenjene pogodbe o pravnem poslu.
 • Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del.
Stroški postopka
Namen Strošek
Odobritev pravnega posla
22,66 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
 • Vlogo vložite najpozneje v šestdesetih (60) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
 • Vlogi ni treba priložiti sklenjene pogodbe o pravnem poslu.
 • Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del.

 

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Odobritev pravnega posla
22,66 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (6):

Da

Ne

Delno