VlogaVloga za odjavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Starši, skrbniki in druge osebe, ki imajo pooblastilo, lahko izvedejo odjavo začasnega prebivališča za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za odjavo prebivališča. V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, priložite skenirano soglasje drugega starša. Odjavo začasnega prebivališča uredite, kadar se odselite z naslova začasnega prebivališča.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
 • Prebivališče je potrebno odjaviti pred odselitvijo.
 • Ob vložitvi vloge se morate opredeliti do naslova za vročanje.
 • Za posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložijo vlogo za odjavo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroka odjavi tisti izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok začasno prebiva. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasno prebivališče.
 • Po identifikaciji z digitalnim potrdilom se osebni podatki prijavitelja samodejno prenesejo iz Centralnega registra prebivalstva. Vnesti morate naslov začasnega prebivališča, ki ga odjavljate. Podatke o otroku ali drugo osebi je potrebno vpisati ročno.
Za oddajo vloge potrebujete
 • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, priložite skenirano soglasje drugega starša.
 • Če odjavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo prebivališča, je potrebno skenirati njeno podpisano pooblastilo.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
 • Prebivališče je potrebno odjaviti pred odselitvijo.
 • Ob vložitvi vloge se morate opredeliti do naslova za vročanje.
 • Za posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložijo vlogo za odjavo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroka odjavi tisti izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok začasno prebiva. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasno prebivališče.
Za oddajo vloge potrebujete
 • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, morate predložiti soglasje drugega starša.
 • Če odjavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo prebivališča, je potrebno predložiti njeno podpisano pooblastilo.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (41):

Da

Ne

Delno