VlogaVloga za prijavo začasnega prebivališča

Vlogo za prijavo začasnega prebivališča vložite, kadar se nastanite ali začasno prebivate zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča, in sicer v objektih, kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, kolikor nameravate tam prebivati več kot 60 dni. Če se začasno nastanite v nastanitvenem objektu, vam mora prijaviti začasno prebivališče stanodajalec. Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ 1 leto. V primeru daljšega začasnega prebivanja morate obnoviti prijavo začasnega prebivališča v roku osmih dni od poteka trajanja prijavljenega začasnega prebivališča oziroma v osmih dneh od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji. Če v roku osmih dni od poteka trajanja začasnega prebivališča ne obnovite začasnega prebivališča, nimate več prijavljenega začasnega prebivališča na tem naslovu.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. V vlogi morate navesti nov naslov začasnega prebivališča in priložiti dokazilo o pravici prebivanja na izbranem naslovu.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Prijaviti morate v roku treh dni od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanja tujca.
  • Ob vložitvi vloge se morate opredeliti do naslova za vročanje.
  • Vlogo vložite ustno na upravni enoti, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Obrazec izpišejo na upravni enoti, vi ga le podpišete.
Za oddajo vloge potrebujete
  • Veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo,
  • Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (704):

Da

Ne

Delno