Selitev, prijava, odjava prebivališča Prijava začasnega odhoda v tujino

Odhod v tujino, ki traja več kot 3 mesece, je potrebno prijaviti.

Posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki namerava začasno oditi z območja Slovenije za več kot 3 mesece (na primer zaradi dela ali študija), mora svoj začasen odhod v tujino prijaviti katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Slovenije. Državljani Slovenije, ki so prijavili začasen odhod v tujino, so opredeljeni kot zdomci.

Vloga za prijavo začasnega odhoda v tujino

 
Pred začasnim odhodom v tujino prijavite odhod na upravni enoti. Posamezniku, mlajšemu od 18 let, ter posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo vrnitev v Republiko Slovenijo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroku vrnitev iz tujine prijavi tisti izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti vrnitev v Republiko Slovenijo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za prijavo začasnega odhoda v tujino - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom, da izvedejo postopek prijave začasnega odhoda v tujino za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za prijavo začasnega odhoda v tujino.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za prijavo vrnitve v Republiko Slovenijo

 
Z vlogo prijavite vrnitev Republiko Slovenijo. Vrnitev morate prijaviti v 8 dneh po vrnitvi.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za prijavo vrnitve v Republiko Slovenijo - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom prijavo vrnitve mladoletnega otroka v RS ob zaključku začasnega odhoda v tujino oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za prijavo vrnitve iz tujine.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Prijava odhoda in vrnitve

Posameznik, ki namerava odpotovati z območja Slovenije za več kot 3 mesece, mora svoj odhod prijaviti upravni enoti preden odpotuje. Prijavo odhoda posameznika lahko z njegovim pooblastilom opravi tudi tretja oseba. Ob prijavi začasnega odhoda v tujino posameznik izbere tudi naslov za vročanje v Sloveniji.


Upravna enota v postopku prijave začasnega odhoda z območja Slovenije posamezniku izda potrdilo o prijavi začasnega odhoda z območja Slovenije.


V osmih dneh po vrnitvi v Slovenijo mora posameznik svoj prihod prijaviti upravni enoti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (13):

Da

Ne

Delno