Selitev, prijava, odjava prebivališča Prijava, odjava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je vsako prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem stalno ne prebiva.

Posameznik mora prijaviti začasno prebivališče, če se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča, in sicer v objektih, kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, v kolikor namerava tam prebivati več kot 60 dni.

Vloga za prijavo začasnega prebivališča

 
Vlogo za prijavo začasnega prebivališča vložite, kadar se nastanite ali začasno prebivate zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča, in sicer v objektih, kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, kolikor nameravate tam prebivati več kot 60 dni. Če se začasno nastanite v nastanitvenem objektu, vam mora prijaviti začasno prebivališče stanodajalec. Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ 1 leto. V primeru daljšega začasnega prebivanja morate obnoviti prijavo začasnega prebivališča v roku osmih dni od poteka trajanja prijavljenega začasnega prebivališča oziroma v osmih dneh od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji. Če v roku osmih dni od poteka trajanja začasnega prebivališča ne obnovite začasnega prebivališča, nimate več prijavljenega začasnega prebivališča na tem naslovu.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za prijavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Starši, skrbniki in druge osebe s pooblastilom lahko izvedejo prijavo stalnega prebivališča za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za prijavo prebivališča. V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, priložite skenirano soglasje drugega starša.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za odjavo začasnega prebivališča

 
Odjavo začasnega prebivališča uredite, kadar se odselite z naslova začasnega prebivališča.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za odjavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Starši, skrbniki in druge osebe, ki imajo pooblastilo, lahko izvedejo odjavo začasnega prebivališča za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za odjavo prebivališča. V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, priložite skenirano soglasje drugega starša. Odjavo začasnega prebivališča uredite, kadar se odselite z naslova začasnega prebivališča.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Prijava ali sprememba naslova

Posameznik mora prijaviti začasno prebivališče v roku treh dni od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje tujca ali potrdila o prijavi prebivanja v Sloveniji. Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ 1 leto, po preteku pa se lahko obnovi prijava na istem naslovu.

Odjava naslova

Posameznik, ki zapusti začasno prebivališče pred potekom, je dolžan odjaviti začasno prebivališče.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (88):

Da

Ne

Delno