Selitev, prijava, odjava prebivališča Prijava, odjava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče je naselje, kjer posameznik dejansko stalno prebiva in je to naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave.

Na naslov stalnega prebivališča je vezano gospodinjstvo.

Vloga za prijavo stalnega prebivališča

 
Vlogo za prijavo stalnega prebivališča vložite, kadar se v nekem naselju stalno naselite ali spremenite naslov stanovanja ali če prijavljate spremembo naslova stanovanja v tujini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo

 
Starši ali skrbniki izvedejo prijavo stalnega prebivališča za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo. V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, priložite skenirano soglasje drugega starša. Druge osebe, ki je imajo pisno pooblastilo za spremembo prebivališča, lahko izvedejo prijavo prebivališča za drugo osebo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za odjavo stalnega prebivališča iz RS

 
Vlogo za odjavo stalnega prebivališča vložite pri pristojnem organu (upravni enoti ali krajevnemu uradu), kadar se za stalno odselite iz Republike Slovenije. Stalno prebivališče morate odjaviti pred odselitvijo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za odjavo stalnega prebivališča iz RS - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Vlogo za odjavo stalnega prebivališča za mladoletnega otroka vložite pri pristojnem organu (upravna enota ali krajevni urad), kadar se za stalno odseli iz Republike Slovenije. Stalno prebivališče morate odjaviti pred odselitvijo. V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš, priložite skenirano soglasje drugega starša.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Prijava ali sprememba naslova

Stalno prebivališče ali spremembo naslova stanovanja morate prijaviti v osmih dni od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja tujca upravni enoti ali krajevnemu uradu.

Odjava naslova

Stalno prebivališče iz Slovenije morate odjaviti, kadar se za stalno odselite z območja Slovenije v tujino.

Sprememba naslova v tujini

Spremembo naslova v tujini lahko prijavite tudi ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (74):

Da

Ne

Delno