Selitev, prijava, odjava prebivališča Določitev naslova za vročanje

Določite naslov, na katerega boste prejemali uradne poštne pošiljke ter pošiljke fizičnih in pravnih oseb, ki lahko pridobijo vaš naslov za vročanje.

Naslov za vročanje določite ob prijavi oziroma odjavi stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali ob spremembi naslova za vročanje.

Vloga za določitev naslova za vročanje

 
Posameznik, ki ima stalno prebivališče in eno oziroma več začasnih prebivališč, določi naslov za vročanje. Kot naslov za vročanje lahko določite le naslov, na katerem imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za določitev naslova za vročanje za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom, da izvedejo postopek določitve naslova za vročanje za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za določitev naslova za vročanje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Določitev naslova

Če imate prijavljenih več prebivališč, morate določiti naslov, kamor vam bodo vročene poštne pošiljke.


Če naslova ne določite sami, vam ga določimo po naslednjih kriterijih:

  • če imate v Sloveniji prijavljeno le stalno prebivališče, je to naslov za vročanje;
  • če prijava začasnega prebivališča poteče in je ne obnovite v določenem roku, je naslov za vročanje naslov stalnega prebivališča;
  • če imate v Sloveniji prijavljeno le začasno prebivališče, je to tudi naslov za vročanje;
  • če imate začasno prebivališče prijavljeno na naslovu zavoda za prestajanje kazni ali prevzgojnega doma, je to naslov za vročanje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (6):

Da

Ne

Delno