Osebni dokumenti, potrdila, selitev Selitev, prijava, odjava prebivališča

V kolikšnem času po selitvi moram prijaviti spremembo prebivališča, kaj je začasno prebivališče …

Prijava, odjava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče je naselje, kjer posameznik dejansko stalno prebiva in je to naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na ...

Prijava, odjava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je vsako prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem ...

Obveznosti stanodajalca pri prijavi začasnega prebivališča

Stanodajalci morate prijaviti začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje, ki je nastanjen v vašem objektu.

Določitev naslova za vročanje

Določite naslov, na katerega boste prejemali uradne poštne pošiljke ter pošiljke fizičnih in pravnih oseb, ki lahko pridobijo vaš naslov za vročanje.

Prijava začasnega odhoda v tujino

Odhod v tujino, ki traja več kot 3 mesece, je potrebno prijaviti.

Izpis podatkov o osebah, prijavljenih na mojem naslovu

Lastnik nepremičnine ima pravico preveriti, kdo ima na njegovi nepremičnini prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (51):

Da

Ne

Delno