Aktivnost Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških

V določenih postopkih mora posameznik pri uveljavljanju svojih pravic priložiti tudi potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških.

Podatki, vpisani v to evidenco, se lahko dajejo samo na podlagi pisne prošnje posameznika, na katerega se nanašajo. Drugim uporabnikom se podatki iz teh evidenc dajejo na podlagi obrazložene pisne zahteve, če imajo za njihovo uporabo upravičen, na zakonu utemeljen, interes.

Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco pravnomočnih sodb zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic sodb in sklepov o prekršku.

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe

 
Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe izdaja Ministrstvo za pravosodje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških obsega poleg osebnih podatkov tudi pravno opredelitev prekrška, podatke o pravnomočni sodbi oziroma sklepu o prekršku in podatke o izrečenih sankcijah. Vodi jo Ministrstvo za pravosodje, ki je tudi pristojno za posredovanje podatkov.


Vpis podatkov v evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških se opravi na podlagi podatkov iz pravnomočnih sodnih odločb. Podatke neposredno v evidence vpisujejo pristojna sodišča, pri katerih ti nastanejo.


Fizične osebe lahko pridobite:


  • potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških.


Potrdilo izkazuje vse pravnomočne sodbe oziroma sklepe o prekrških, ki v trenutku izdaje potrdila še ne izpolnjujejo pogojev za izbris.


Ministrstvo opravi izbris obsodbe oziroma odločbe iz evidenc po treh letih od pravnomočnosti.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno