Pogosto vprašanje

V:
Delodajalec zahteva potrdilo, da nisem vpisan v evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter potrdilo, da nisem zabeležen v kazenski evidenci. Kje ju najdem?
O:
Na naši spletni strani mp.gov.si izpolnite ustrezni obrazec, v prvem primeru za potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za fizične osebe, v drugem primeru pa obrazec za potrdilo o nekaznovanosti. Izpolnjeni obrazec pošljete po faksu na številko 01/369-56-25, prav tako lahko skeniranega pošljete na ke.mp@gov.si, prek elektronske vloge ESJU, če imate svoje digitalno potrdilo, ali pa po pošti na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (pripis – kazenska evidenca) oziroma osebno v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9. do 15:30 ure (v sredo do 16. ure), v petek pa do 14:30 ure. Potrdilo boste prejeli po navadni pošti na vaš naslov za vročanje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (31):

Da

Ne

Delno