Aktivnost Potrdilo iz kazenske evidence

Potrdilo lahko pridobite za uveljavljanje svojih pravic. Najpogosteje ga je treba priložiti k prijavi na delovno mesto.

Kazenska evidenca je evidenca pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji in evidenca pravnomočno obsojenih državljanov Republike Slovenije v tujini.

Potrdilo iz kazenske evidence

 
Potrdila iz kazenske evidence (potrdilo o nekaznovanosti) izdaja Ministrstvo za pravosodje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Potrdilo iz kazenske evidence oziroma potrdilo o nekaznovanosti v Republiki Sloveniji lahko pridobite za fizično ali pravno osebo.


Če je bila oseba pravnomočno kaznovana za posamezno kaznivo dejanje, je to razvidno iz omenjenega potrdila, medtem ko potrdilo o nekaznovanosti za posamezno kaznivo dejanje ne obstaja.


Potrdilo izkazuje podatke o pravnomočnih sodbah, kot veljajo na dan izdaje potrdila. Če je bila oseba izbrisana iz kazenske evidence, velja za neobsojeno.


Na upravičeno zahtevo ustanov ali društev, ki opravljajo dejavnost učenja, vzgoje, varstva ali oskrbe otrok, posredujemo podatke iz kazenske evidence tudi za izbrisane obsodbe za določena kazniva dejanja, storjena proti mladoletnim osebam.


Tuji državljani pridobite potrdilo iz kazenske evidence v svoji matični državi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (183):

Da

Ne

Delno